Quantum Magnetic Resonance BioFoton Scanner Analyzer

Felhasználási feltételek

QMR BioScan

Adatkezelési tájékoztató:

1. Az adatkezelő neve:
Fekete Attila

2. Az adatkezelő címe:
1071 Budapest, Városligeti fasor 1.

3. Elérhetőség:
+36 30 6958550

4. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján, az online ajánlatkérő, illetve kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével félreérthetetlen beleegyezését adja az ott megadott személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a szaktanácskéréssel és az ügyfélkapcsolat kialakításával függ össze. Az adatkezelő az adatokat csak az itt előre meghatározott célokkal összefüggésben használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat időtartamára korlátozott, az adatok törlése az ügyfélkapcsolat megszűnése után történik.

8. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Személyes adatai kezeléséről az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek.
Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
Továbbá az érintett bármikor kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

10. Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).